Aby wysłać formularz prosimy o skopiowanie poniższej treści, uzpełnienie danych lub usunięcie punktów, które nie dotyczą Państwa zamówienia i przesłanie na adres e-mail: reklamacje@vox.pl (sklep@sklady.vox.pl jeśli reklamacja dotyczy drzwi lub podłóg)

 

INFORMACJE OGÓLNE

Nr zamówienia:

Nr faktury:

Nr klienta:

Data złożenia zamówienia:

ZWRACANY PRODUKT

Zwracane produkty:

nazwa - ilość zwracanych sztuk

Przyczyna zwrotu:

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO ZWROT

Imię:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu / Nr lokalu:

Województwo:

E-mail:

Telefon:

 

PARAMETRY KONTA BANKOWEGO

Jeśli chcą Państwo, aby ewentualny zwrot gotówki został przelany na konto, prosimy o pozostawienie nr konta i danych do przelewu.

Nr konta bankowego:

Nazwa banku:

Imię i nazwisko:

Adres (ulica, nr):

Kod pocztowy, miejscowość:

 

 

Infolinia sklepu internetowego
67 253 94 94
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Copyrights © 2009-2024 VOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
/