POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej Vox tj. Meble VoX, Składy Vox, Profile Vox (zwane dalej VOX) z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143.

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres iod@vox.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej. 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Przetwarzane przez VOX dane są:

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 

 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 

II. Zakres zbieranych danych

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego  VOX dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależy od rodzaju świadczonej usługi tj: 

RODZAJ USŁUGI

Rejestracja konta Użytkownika
 

Zakupy on – line przez zarejestrowanych użytkowników
Zakupy on-line bez rejestracji 

Newsletter


 

Chat on-line

 

Umów się z doradcą 

Dla Architekta – Pobierz bryły 3D 

Znajdź salon

Wasze wnętrza
 

KATEGORIE DANYCH

- adres e-mail
- nazwa użytkownika 

- imię i nazwisko
- adres do korespondencji/wysyłki
- dane do faktury
- adres e-mail
- numer telefonu
- nazwa użytkownika (wymagana przy rejestracji konta)

- imię
- adres e-mail
- numer telefonu
- kod pocztowy

- adres e-mail
- dane zawarte w przesłanej wiadomości, które otrzymywane są od Użytkownika wskutek jego dobrowolnej zgody

- imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- województwo

- imię i nazwisko
- adres e-mail
- numer telefonu
- miejscowość
- pracownia

- współrzędne lokalizacji Użytkownika

- wizerunek
- opcjonalnie nick, którym Użytkownik posługuje się w mediach społecznościowych

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w Polityce plików cookie).

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. rejestracji konta w serwisie vox.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowykupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostarczania dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu vox.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu vox.pl (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

4. wypełnienia ciążących na VOX obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Grupy Kapitałowej VOX – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie vox.pl – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line dostępną w serwisie vox.pl oraz inne komunikatory w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. umówienia spotkania z doradcą w wybranym przez Użytkownika salonie – na podstawie akceptacji Regulaminu serwisu vox.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

9. oferowania dodatkowych funkcjonalności serwisu, w tym możliwość tworzenia projektów i wizualizacji wnętrz przy pomocy narzędzia VOXBOX oraz innych udostępnianych narzędzi do projektowania – na podstawie akceptacji Regulaminu serwisu vox.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

10. prowadzenia programu Architekt VOX oraz umożliwienia skorzystania z funkcjonalności polegającej na pobieraniu brył 3D – na podstawie zgody przez działanie polegającej na pobraniu brył (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

11. dostarczenia informacji o lokalizacji salonów meblowych Grupy Kapitałowej VOX w najbliższej okolicy Użytkownika – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dobrowolnej zgody (art. 6. ust. 1 lit. a RODO);

12. umacniania relacji z Użytkownikiem poprzez publikację zdjęć wnętrz Użytkowników na stronie internetowej vox.pl oraz w mediach społecznościowych – na podstawie zgody udzielonej w zakresie publikacji zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

13. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu vox.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

3. Dane osobowe osób, które dokonały zakupów on-line bez rejestracji konta jednak nie potwierdziły zamówienia będą usuwane po 72 godzinach od dnia wypełnienia formularza zakupów zamieszczonego na stronie vox.pl.  

4. Dane osobowe osób, które kontaktowany się przez formularz kontaktory dostępny na serwisie vox.pl będą przetwarzane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

5. Dane osobowe osób, które tworzą projekty przy wykorzystania VOXBOX oraz innych udostępnianych narzędzi będą przetwarzane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła ostatnia zmiana projektu.

6. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line oraz inne narzędzia będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona. 

8. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony vox.pl oraz dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

 

V. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione: 

 • zaufanym podmiotom należącym do VOX, 
 • przedstawicielom salonów meblowych współpracujących z VOX, prowadzących działalność pod tą marką,
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz wspierające przy wysyłce zamówień, montażu, realizacji gwarancji, reklamacji oraz naprawy produktu,
 • instytucjom finansowym, w tym w szczególności bankom, krajowym instytucjom płatniczym oraz małym instytucjom płatniczym, w zakresie oferowanych przez te podmioty usług, w tym w usług płatniczych (np. metod płatności) oraz kredytów konsumenckich
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 
 • podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez VOX mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj. 

 • do USA w zakresie danych publikowanych w mediach społecznościowych, zbieranych na potrzeby geolokalizacji oraz dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony vox.pl – dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-USA Privacy Shield Framework zapewniając analogiczny do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych,
 • do Indii w zakresie wsparcia systemu SAP służącemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa w zakresie danych sprzedażowych – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą.

3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych. 

4. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez VOX ma prawo: 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia danych, 
 • ograniczenia przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora, 
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

2. Użytkownik serwisu vox.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych. 

 

VII. Newsletter

1. Niniejsze zasady dotyczą wysyłki Newsletter tj. przesyłania przez VOX na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) i/lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie vox.pl lub salonów sprzedażowych prowadzonych przez spółki VOX bądź podmioty z nią powiązane (dalej: „Newsletter”).

2. W celu otrzymywania Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu komórkowego lub innego urządzenia, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. 

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez: 

 • udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) bezpośrednio na stronie głównej vox.pl,
 • oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rejestracji konta Użytkownika w serwisie vox.pl, wypełniania formularza w zakładkach Dla Architekta i Umów się z doradcą lubpodczaswykonywania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. 

5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody VOX może stanowić naruszenie prawa. 

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez: wykorzystanie funkcjonalności w profilu Użytkownika (odznaczenie pola dotyczącego oświadczenia zgody na przesyłanie treści o charakterze marketingowym),

 • aktywację linka zakończ subskrypcję znajdującego się w każdej z przesyłanych wiadomości o charakterze marketingowym. 

7. VOX może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

8. VOX ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika. 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie sprawy związane z ochroną danych osobowych Użytkownik może skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt pod adresem e-mail: iod@vox.pl

2. Polityka prywatności może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zmianę funkcjonalności serwisu, zakresu zbieranych danych, celu lub zmian innych czynników które będą rzutowały na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
Infolinia sklepu internetowego
67 253 94 94
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Copyrights © 2009-2024 VOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
/