DRZWI Z DOFINANSOWANIEM

 

 • Drzwi zewnętrze, okna i bramy garażowe są objęte dofinansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze
 • Twój dochód roczny netto nie może przekroczyć 135 000 zł
 • Poziom dofinansowania wynosi od 40 do nawet 100% wartości stolarki z montażem (VAT nie podlega dofinansowaniu)
 • Procedura jest prosta – możesz ją zrealizować online lub w urzędzie gminy

 

Czyste powietrze. Co to za program?

To program dedykowany kompleksowej termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jako jego beneficjent możesz skorzystać z dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowoczesne urządzenie grzewcze oraz inne przedsięwzięcia sprzyjające obniżeniu zapotrzebowania na energię, np. ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż fotowoltaiki czy audyt energetyczny.

 

Jakie warunki muszę spełnić?

Chcąc starać się o dofinansowanie, rzeczywiście musisz spełnić podstawowe wymagania programowe:

 • być osobą fizyczną oraz właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego albo wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a ponadto mieścić się w jednym z określonych przez ustawodawcę przedziałów dochodowych,

 • zweryfikować wybrane urządzenia przed realizacją inwestycji – muszą one odpowiadać wymogom regulaminowym,

 • po zakończeniu działań związanych z realizacją programu, w Twoim domu nie może pracować nieefektywne źródło ciepła, nawet jeśli dotacja obejmowała samą termomodernizację budynku.

 

Jak wysoką dotację dostanę?

Wysokość dofinansowania zależy od Twojego progu dochodowego oraz rodzaju i zakresu podjętych przez Ciebie przedsięwzięć. Dofinansowanie może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł
dla poziomu podwyższonego oraz do 135 000 zł dla poziomu najwyższego. Bez względu na poziom dofinansowania dodatkowo przysługuje Ci dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny budynku.
Progi dochodowe:

 • podstawowy poziom dofinansowania – dochód roczny nieprzekraczający 135 000 zł,

 • podwyższony poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód nieprzekraczający 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym plus dodatkowy warunek w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 • najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód nieprzekraczający 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub prawo do zasiłku.

 

Co z tym audytem?

Ubiegając się o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację (oznaczającą redukcję zużycia energii na ogrzanie budynku do wartości nie wyższej niż 80 kWh/m2/rok lub o co najmniej 40%), przed jego przyznaniem musisz zlecić audyt energetyczny budynku.

 

Chcę kupić drzwi zewnętrzne. Na jakie dofinansowanie mogę liczyć?

Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. Podana jest jedynie intensywność dofinansowania, czyli jego procentowy udział w poniesionych kosztach netto. Na wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych oraz ocieplenie przegród budowlanych możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • podstawowy poziom dofinansowania: 40% kosztów,

 • podwyższony poziom dofinansowania: 70% kosztów,

 • najwyższy poziom dofinansowania: 100% kosztów.

 

Gdzie i jak mam złożyć wniosek?

Wniosek w ramach programu składasz przez internet albo w formie papierowej we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) lub urzędzie gminy (jeśli samorząd ma podpisane porozumienie z funduszem). Możesz to zrobić przed, po lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Pamiętaj, że pierwszy wniosek jest wnioskiem o dofinansowanie, a kolejny to wniosek o płatność. Umowę o dofinansowanie podpiszesz do końca 2027 roku, natomiast termin wydatkowania środków upłynie 30 września 2029 roku.

Infolinia sklepu internetowego
67 253 94 94
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Copyrights © 2009-2024 VOX. Wszelkie prawa zastrzeżone.
/